โรคมะเร็งเต้านม

 

#มะเร็งเต้านม รู้เร็ว รักษาได้ ถ้าเรา #รู้ทันมะเร็ง

มะเร็งเต้านมพบมากเป็น อันดับ 1 ในหญิงไทย
23% มะเร็งเต้านม
13% มะเร็งปากมดลูก
10% มะเร็งปอด

20% ของมะเร็งเต้านม มาพบแพทย์ ในระยะแพร่กระจาย ไม่มีโอกาสหายขาด
โอกาสหายขาดของมะเร็งเต้านม กว่า 80% มีโอกาสหาย ในระยะเริ่มต้น แต่ระยะแพร่กระจายมีโอกาสหาย 0%
ในยุคปัจจุบัน แม้ไม่หายขาด แต่สามารถทำให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ยืนยาว และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

การตรวจคัดกรองจะวินิจฉัยในระยะเริ่มต้น เมื่ออายุ 50 ปี คือการตรวจเมมโมเกรม ควรตรวจทุกๆปี แต่ผู้หญิงที่มีความเสี่ยงสูงกว่าปกติ ควรตรวจเร็วขึ้น

หรือตรวจด้วยตัวเอง ในเบื้องต้นเพื่อจะได้พบความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเต้านมได้……….

วิธีการรักษา

1.ผ่าตัดรักษา
– จำเป็นต่อผู้ป่วยมะเร็งระยะเริ่มต้นเพื่อให้หายขาด
– ตัดเฉพาะก้อนมะเร็งได้ ไม่จำเป็นต้องตัดเต้านม
– หากต้องตัดออกทั้งหมดแพทย์อาจเสริมเต้านมให้

2.ให้ยารักษา
– ใช้ในระยะเริ่มต้น และระยะแพร่กระจาย
– การรักษาสำคัญ 3 ชนิด ได้แก่ 1.ยาเคมีบำบัด (คีโม)
2.ยาต้านฮอร์โมน 3. ยาพุ่งเป้าจำเพาะ

3.รังสีรักษา
– ผู้ป่วยระยะเริ่มต้นที่มีก้อนขนาดใหญ่ กระจายไปยังต่อม
น้ำเหลือง หรือได้รับการผ่าตัดแบบสงวนเต้า
– ผู้ป่วยระยะแพร่กระจายที่มีมะเร็งกระจายไปยังต่อมน้ำ
เหลือง

#มะเร็งรักษาได้ หากได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง ถ้าเรา #รู้ทันมะเร็ง